Všechny otázky

Proč se účastnit klinické studie?

Klinické studie jsou prováděny s cílem nalézt nové způsoby léčby onemocnění nebo dokonce prevence a detekce onemocnění. Léčbou může být myšlen nový lék, chirurgické postupy, zdravotnické prostředky nebo nový způsob využití stávající léčby.

Cílem provádění klinických studií je zajistit, aby nová léčba byla bezpečná, a aby fungovala odpovídajícím způsobem. Obsahem některých klinických studií je i to, jak léčba ovlivňuje kvalitu života osob s chronickým onemocněním. Během klinické studie je každý účastník provázen a ošetřován kvalifikovanými odborníky, zejména pak lékaři a zdravotními sestrami. Naší prioritou je, profesionální a bezpečný přístup, a proto jsou všechny naše klinické studie schváleny Komisí pro etiku ve výzkumu (Research Ethics Committees - REC). Také Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás jako účastníka chrání a sleduje po čas celé klinické studie.

Účast v klinické studii je dobrovolná. Pokud se po udělení souhlasu nakonec rozhodnete neúčastnit, je to plně respektováno a studii můžete kdykoli ukončit. Jakmile se rozhodnete zúčastnit, budete muset podepsat dokument o "informovaném souhlasu”. Posléze Vám lékař poskytne potřebné a rozsáhlé informace o tom, co se od Vás coby účastníka klinické studie očekává, informace o možných rizicích, nežádoucích účincích a potenciálních přínosech dané studie.

Pokud máte nějaké otázky, které potřebujete objasnit, můžete se obrátit na nás a zdravotnický personál.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 30.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil