Všechny otázky

Co je to klinická studie?

Cílem klinické studie je doplnit lékařské poznatky u různých onemocnění, které mohou napomoci vývoji nových léčebných metod pro specifické onemocnění. Za tímto účelem se většina biomedicínských studií nebo klinických studií, týkajících se zdraví, provádí na lidech a řídí se předem sestaveným klinickým protokolem. Veškeré výsledky z klinické studie jsou shrnuty ve zprávě, která je poté zaslána farmaceutické společnosti, která si studii objednala.

Existuje několik typů klinických studií, nicméně dva hlavní typy jsou:

  • Intervenční studie: V rámci intervenční studie je na účastníkovi vykonán konkrétní zákrok, který je popsán v klinickém protokolu. Zákrokem mohou být např. léky, zdravotnické prostředky nebo dietní změny. Intervenční studie vždy porovnává nový lékařský postup s běžným/standardním postupem. Není-li k dispozici žádný běžný/standardní postup, intervenční studie v některých případech porovná nový lékařský postup s placebem nebo zcela bez zákroku. Cílem intervenční studie je určit bezpečnost a účinnost nového lékařského postupu. Toho je dosaženo měřením předem definovaných výsledků u účastníků (např. odebíráním vzorků krve, ultrazvukem nebo CT skenováním).
  • Pozorovací studie: V pozorovací studii jsou účastníci studie pozorováni. Na účastnících může být vykonán zákrok nebo léčebný postup, ale nejsou vybíráni, aby obdrželi konkrétní zákrok nebo postup aplikován. Výzkumníci v rámci pozorovací studie mohou pozorovat například jak životní styl ovlivňuje pacienty s diabetem.

Proto, účast na klinické studii nemusí nutně znamenat, že se budete muset účastnit fyzického vyšetření – je možné, že budete jen muset odpovědět na dotazník nebo se zúčastnit rozhovoru. Toto závisí na typu klinické studie a veškeré tyto informace jsou vám poskytnuty, když Vás kontaktujeme, nebo přímo na klinice provádějící klinickou studii.

Účastí v klinické studii pomůžete zlepšit zdravotní situaci v České Republice a můžete pomoci při vývoji nových léčebných postupů pro děti a dospělé s chronickými onemocněními.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 30.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil