Všechny otázky

Jak je zajištěna má bezpečnost?

Pokud jde o klinické studie, je Vaše bezpečnost jakožto účastníka naprosto stěžejní. Klinické studie se provádějí podle zásad správné klinické praxe a etických zásad popsaných ve druhé Helsinské deklaraci. Helsinská deklarace zajišťuje Vaše právo na:

  • Sebeurčení: Pokud se rozhodnete neúčastnit se klinické studie, můžete ji opustit v jakémkoliv bodě.
  • Informovaná rozhodnutí: V jakémkoli okamžiku v rámci klinické studie budete mít právo se informovaně rozhodnout. Jak na začátku studie (informovaný souhlas), tak i kdykoliv v jejím průběhu.
  • Spokojenost účastníků: Spokojenost účastníka musí být vždy prioritou nad zájmy vědy a společnosti. To znamená, že klinická studie nesmí mít jako nejvyšší prioritu lékařské výsledky.

Během klinické studie jsou všechny výsledky zaznamenány a hlášeny různým vládním agenturám, jako je Komise pro etiku ve výzkumu (Research Ethics Comittee) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (The Medicines and Healtcare Products Regulatory Agency). Vaše jméno zůstane anonymní a ve zprávách nebude uvedeno. To vám umožňuje jako účastníkovi studie získat potřebné informace a pomoc, pokud by se během studie mělo objevilo něco neočekávaného.
 

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 30.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil