Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: listopad 2023

Vaše soukromí je pro nás důležité. Pokud nám poskytnete informace prostřednictvím našich webových stránek, chráníme je v souladu s těmito zásadami. Abychom poskytli jasné a transparentní informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů, rozdělili jsme naše zásady ochrany osobních údajů do jednotlivých sekcí.

Obsah

 1. Kontaktní údaje
 2. Údaje, které shromažďujeme
 3. Potřeba Vašich osobních údajů
 4. Ochrana Vašich osobních údajů
 5. S kým sdílíme Vaše osobní údaje
 6. Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů
 7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
 8. Děti a adolescenti
 9. Aktualizace naší politiky ochrany osobních údajů

1. Kontaktní údaje

Panel zdraví je vlastněn a udržován společností Patiro ApS. Jelikož zpracováváme Vaše osobní údaje, Patiro působí v souladu s nařízením GDPR (Nařízení (EU) 2016/679) jako správce údajů, což znamená, že jsme odpovědni za bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji. To neplatí pouze pro EU. Rovněž pečlivě a s péčí nakládáme s Vašimi údaji v Británii, USA a Kanadě.

Patiro ApS
Tagholm 21
9400 Nørresundby
Dánsko
+45 89 87 82 17
DIČ: DK35660348

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@panelzdravi.cz nebo telefonicky na +45 89 87 82 17, kde Vám rádi odpovíme na všechny dotazy, týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji.

2. Údaje, které shromažďujeme

Při návštěvě webových stránek Panelu zdraví shromažďujeme Vaše osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa, údaje o poloze a IP adresa. Pokud máte otázky ohledně shromažďovaných údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Citlivé údaje
Při registraci do Panelu zdraví shromažďujeme také citlivé údaje, což je speciální kategorie osobních údajů, které zpracováváme dle přísnějších pravidel. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na osobní údaje, jsou zahrnuty citlivé údaje. Mohou to být informace o etnickém původu, genetických datech a zdravotních informacích. Tato sbírka bude omezena na konkrétní a nezbytná data potenciálních účastníků klinických studií, kde je třeba určit způsobilost pro konkrétní klinická hodnocení. Kromě toho budou citlivé údaje omezeny na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Citlivé údaje jsou shromažďovány za účelem určení způsobilosti pro konkrétní klinická hodnocení nebo pro potenciální pacienty, u kterých je třeba určit vhodnost pro konkrétní lékařskou praxi.

Mezi citlivé osobní informace, které mohou být shromažďovány, patří:

 • Zdravotní stavy
 • Závažnost stavu
 • Výsledky lékařských testů
 • Výška a váha
 • Životní styl/návyky (např. cvičení, kouření)
 • Předchozí lékařské zákroky
 • Zdravotní příznaky
 • Etnicita
 • Stávající účast nebo ochota účastnit se klinické studie
 • Volba lékaře nebo lékařské kliniky
 • Požadované nebo skutečné datum a čas schůzky

Pokud se rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje, použijeme je k tomu, abychom Vám poskytli požadované informace (které se mohou týkat našich produktů nebo služeb) nebo abychom s Vámi komunikovali telefonicky, e-mailem nebo textovou zprávou za jiným účelem, který jste si vyžádali ve svém dotazu.

3. Potřeba Vašich osobních údajů
Patiro shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje za účelem propojení Vás s klinickým studiem a kontaktování Vás v případě, že dojde k shodě. K tomu potřebujeme Vaše osobní údaje, z nichž v případě shody Vás budeme telefonicky kontaktovat k ověření Vašich osobních údajů a k získání ústního souhlasu k uveřejnění Vašich údajů vědeckým institucím provádějícím výzkumné projekty. Tyto výzkumné projekty jsou vždy schváleny Etickou komisí.

4. Ochrana Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje nejsou chráněny pouze naší kvalitou, závazkem a ambiciózními standardy. Jsou také chráněny zákonem. Patiro dodržuje následující zákony: EU: Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR); USA: Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti za zdravotní péči (HIPAA); Kanada: Zákon o ochraně osobních informací; Zákon o elektronických dokumentech (PIPEDA) a Velká Británie: Zákon o ochraně údajů z roku 2018. Používáme řadu fyzických, technických a administrativních bezpečnostních opatření ke snížení rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění nebo změny údajů.

5. S kým sdílíme vaše osobní údaje
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky můžeme zpřístupnit přidruženým dodavatelům externích služeb třetích stran, jako jsou služby podpory IT, poskytovatelé zákaznických služeb a další poskytovatelé služeb, kteří nás podporují a usnadňují služby, které Vám poskytujeme. Údaje poskytnuté třetí straně jsou anonymizovány, což znamená, že osoba nemůže být identifikována.

6. Vaše práva týkající se osobních údajů
V závislosti na důvodu zpracování Vašich osobních údajů a platných zákonech máte určitá práva týkající se Vašich osobních údajů. Chceme Vás seznámit s těmito právy na soukromí.

 • Právo na přístup

Máte právo žádat o kopie svých osobních údajů.

 • Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu jakýchkoli informací, které považujete za nepřesné.

 • Právo na vymazání

Máte právo být zapomenuti, což znamená, že Vaše osobní údaje budou smazány. Pokud chcete své osobní údaje smazat, kontaktujte nás e-mailem, poštou nebo telefonicky. To však platí pouze v určitých okolnostech, a může nastat situace, kdy jsme zákonem povinni uchovávat Vaše osobní údaje po určitou dobu, a proto nemusíme být schopni je ihned smazat.

 • Právo na omezení zpracování

V určitých okolnostech můžete požadovat omezení způsobu, jakým používáme Vaše osobní údaje. Toto slouží jako alternativa k žádosti o smazání údajů, jak bylo zmíněno výše.

 • Právo na odvolání souhlasu

Při vstupu na webové stránky Panelu zdraví Vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookie a podmínkami uvedenými v této zásadě ochrany osobních údajů. Můžete kdykoli odvolat tento souhlas zde. Platí to také v případě, že se rozhodnete vyplnit dotazník pro studii na Panelu zdraví, kde souhlasíte se shromažďováním údajů o Vašem zdraví a s tím, že Panel zdraví může ukládat osobní údaje pro použití v dalších studiích. Můžete zde odvolat toto souhlas. Navíc Vaše údaje mohou být prospěšné při hledání nových potenciálních subjektů studie, a můžeme je použít pro účely cílení jako je tento.

 • Právo na přenositelnost dat

Máte právo požadovat přenos dat, která jsme o Vás shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k Vám, za určitých podmínek.

 • Právo na námitku

Máte právo vznést námitku v určitých okolnostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů.

 • Jak můžete uplatnit svá práva

Můžete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, kontaktováním nás na adrese info@panelzdravi.cz nebo telefonicky na +45 89 87 82 17. Můžeme Vás požádat o dodatečné informace k ověření Vaší totožnosti a vyhrazujeme si právo omezit nebo odmítnout Vaši žádost, pokud nám neposkytnete dostatečné informace k ověření Vaší totožnosti.

Jak bylo zmíněno výše, mohou nastat situace, kdy máme právo odmítnout nebo omezit Vaše práva na ochranu soukromí v důsledku právních okolností. Upozorňujeme také, že pokud podáte neopodstatněné, opakované nebo nadměrné žádosti (stanoveno dle našeho přiměřeného uvážení) o přístup k Vašim osobním údajům, může Vám být účtován poplatek podléhající maximální sazbě stanovené platným zákonem.

7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání nebo pokud není nutné plnit jinou právní povinnost. Pravidelně přezkoumáváme údaje, které máme, a mažeme je nebo anonymizujeme, pokud je již nepotřebujeme.

8. Děti a adolescenti
Pokud klinická studie zahrnuje nezletilé osoby (mladší 18ti let), rodič(e), opatrovník(ci) nebo zákonný zástupce, musí poskytnout souhlas umožňující jejich účast v náborovém procesu. Při vyplňování dotazníku je možné vyplnit kontaktní údaje a údaje o zdravotním stavu jménem nezletilého. V případě, že nezletilá osoba odpovídá aktuální studii, je kontakt s nezletilou osobou veden za dohledu rodiče, opatrovníka nebo zákonného zástupce.

9. Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů
Zavazujeme se k dodržování základních principů ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Pravidelně proto přezkoumáváme tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom je udržovali aktuální a v souladu s platnými principy a právními předpisy. Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Doporučujeme Vám, abyste zůstali informováni a přečetli si naše zásady ochrany osobních údajů, když využíváte Panel zdraví, abyste byli informováni o našich postupech v nakládání s informacemi a o tom, jak chráníme Vaše soukromí.

Novinky o zdraví

Všechny novinky o zdraví
Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil