Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Nabytí platnosti od: 25. května 2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Panel zdraví shromažďuje, zpracovává a ukládá Vaše osobní údaje - a co je nejdůležitější: jak je chráníme.

Obsah

 1. O nás
 2. Jak nás kontaktovat?
 3. Jaké jsou Vaše osobní údaje?
 4. Ochrana Vašich osobních údajů
 5. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 6. Vy určujete, co se stane s Vašimi osobními údaji
 7. Jak využíváme informace, které shromažďujeme, pokud se Vaše osobní údaje shodují s některou z našich studií
 8. Kdo může obdržet Vaše osobní údaje
 9. Děti a mladiství
 10. Změny našich Zásad ochrany osobních údajů
 11. Použití cookies

 

1) O nás

Panel zdraví je vlastněn a provozován společností Patiro ApS/ Patiro ApS (dále jen Patiro). Odkazy v těchto Zásadách ochrany osobních údajů týkající se „nás“, „my“ nebo „našich“ se týkají společnosti Patiro ApS, Gasværksvej 48, 9000 Aalborg, Dánsko.

Společnost Patiro shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje za účelem Vašeho přiřazení k probíhajícím klinickým studiím. Vzhledem k tomu, že zpracováváme Vaše osobní údaje, jedná společnost Patiro v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR – Nařízení (EU) 2016/679) jako správce údajů, což znamená, že jsme odpovědni za bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji.

 

2) Jak nás kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat přímo nám zašlete e-mail na adresu: info@panelzdravi.cz a my Vám zodpovíme všechny dotazy týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji.

 

3) Jaké jsou Vaše osobní údaje?

Ve chvíli, kdy se stanete členem Panelu zdraví, budete požádáni o Vaše osobní informace, jako jsou kontaktní informace, adresa, datum narození a informace týkající se zdravotního stavu. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom zjistili, na které klinické studii se můžete případně podílet. Potřebujeme je rovněž proto, abychom Vás mohli kontaktovat, pokud odpovídáte některé probíhající studii.

Přijetím Zásad ochrany osobních údajů ověřujete správnost svých osobních informací a potvrzujete, že rozumíte a souhlasíte s používáním osobních údajů, jak je popsáno níže. Změníte-li svůj názor po souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat (kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních údajích) a všechny Vaše osobní údaje budou vymazány.

 

4) Ochrana Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny nejen naší kvalitou, závazkem a vysokými standardy. Jsou také chráněny zákonem; v rámci Evropské unie (EU) pak zejména nařízením o obecné ochraně osobních údajů, GDPR – (EU) 2016/679.

Vaše osobní údaje proto shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme v souladu s nařízením o GDPR a pouze v případě, že s tím aktivně souhlasíte.

Vaše osobní údaje jsou šifrovány a důvěrně zpracovány velmi malým počtem schválených a vyškolených zaměstnanců společnosti Patiro. Osobní údaje jsou uloženy na serveru v severní Evropě a zůstávají tak v EU.

 

5) Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Abychom Vás mohli přiřadit ke klinické studii, shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme následující informace a osobní údaje:

 • Informace, které poskytnete vyplněním svého zdravotního profilu prostřednictvím Panelu zdraví.
 • Další informace, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů ve vztahu k Vašemu zdravotnímu profilu nebo studiím/dotazníkům zaslaným na Váš e-mail.
 • Vaše reakce na průzkumy spokojenosti uživatelů nebo jiné průzkumy, které provádíme.
 • Podrobnosti o Vašich návštěvách Panelu zdraví, včetně provozních údajů, údajů o poloze, weblogů a dalších komunikačních dat.

Pokud zjistíme, že například byly poskytnuty nepravdivé informace nebo nebyla dosažena věková hranice, můžeme profil kdykoli smazat.

V souvislosti se zákaznickým servisem používáme Vaše informace (např. email, telefonní číslo, jméno) k řešení technických problémů, k reakci na Vaši žádost o pomoc, k analýze informací o výpadku a k opravě a zlepšení služeb.

 

6) Vy určujete, co se stane s Vašimi osobními údaji

Vždy zajišťujeme, aby Vaše osobní údaje byly náležitě chráněny a používány pouze za účelem účasti v klinické studii, která odpovídá Vašemu zdravotnímu profilu, nebo aby Vám bylo možné poskytovat informace nebo zasílat e-maily týkající se zdraví, a velmi vzácně i textové zprávy.

Protože to, co se stane s Vašimi osobními údaji, určujete Vy, platí následující:

 • Na požádání a bezplatně Vám poskytneme kopii všech Vašich uložených osobních údajů, včetně jejich původu, příjemců údajů a účelu uložení. Informace lze získat na výše uvedených kontaktních údajích. Máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání Vašich údajů.
 • Vaše osobní údaje jsou uchovávány, dokud nezrušíte svůj souhlas, a to tak, že nás kontaktujete a my následně vymažeme všechny Vaše osobní údaje, pokud nám zákon neukládá povinnost Vaše data uchovávat. Pokud chcete, abychom Vaše osobní údaje vymazali, můžete nás kontaktovat e-mailem, poštou nebo telefonicky (viz kontaktní údaje výše). V tomto případě budou Vaše údaje vymazány do 24 hodin po přijetí žádosti a obdržíte potvrzující e-mail, že Vaše osobní údaje byly trvale vymazány z našich systémů.
 • Pokud jste během posledních 5 let neprovedli žádné změny ve svém zdravotním profilu, budete informováni 14 dní předem o tom, že Váš profil z důvodu nečinnosti vymažeme. Pokud si přejete zachovat svůj profil, musíte na daný e-mail odpovědět a uvést, že chcete zachovat svůj zdravotní profil. V případě smazání obdržíte e-mail s informací, že Vaše osobní údaje byly vymazány. Pokud změníte názor, jste vždy vítáni, abyste si vytvořili nový zdravotní profil.
 • Máte právo podat stížnost kontrolnímu orgánu. Patiro uchovává a zpracovává údaje v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů GDPR – Nařízení (EU) 2016/679. Můžete se obrátit na společnost Patiro, pokud Vás zajímá způsob ukládání a zpracování Vašich osobních údajů, o příjemcích všech Vašich osobních údajů uložených v databázi Patiro nebo pro vymazání či změnu nepravdivých údajů.
 • K Vašim osobním údajům máte 24/7 přístup, stačí se přihlásit do Panelu zdraví.

 

7) Jak využíváváme informace, které shromažďujeme, pokud se Vaše osobní údaje shodují s některou z našich studií

 • Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás mohli telefonicky kontaktovat pro ověření Vašich osobních údajů, a požádali Vás o ústní souhlas s předáním Vašich informací vědeckým institucím s probíhajícími klinickými studiemi (soukromé i veřejné instituce). Tyto klinické studie jsou vždy schváleny Komisí pro etiku ve výzkumu (REC – Research Ethics Committees).
 • Předávány jsou jen osobní údaje nezbytné pro to, aby Vás mohla daná vědecká instituce kontaktovat a ověřit možnost Vaší účasti ve studii.
 • Vědecké instituce Vás budou kontaktovat ohledně Vašeho zdraví a účasti v klinických studiích - např. zodpovězením dotazníku, účastí na pohovoru nebo vyzkoušením nově vyvinutého léčivého přípravku.
 • Nezapomeňte, že máte vždy, bez ohledu na to, v jaké fázi studie se nacházíte, možnost tuto studii opustit. Nejste žádným způsobem vázáni a nepodepsali jste žádnou smlouvu o účasti. Nemusíte nám ani výzkumnému týmu poskytnout žádný důvod, proč chcete svou účast ukončit.

Pro výzkum a vývoj: Abychom Vám mohli přizpůsobit naše služby, abychom byli chytřejší, rychlejší, bezpečnější, integrovanější a užitečnější, používáme kolektivní znalosti o tom, jak lidé používají Panel zdraví. Pomáhá nám to řešit problémy, identifikovat trendy, využití webu, vzorce činnosti a oblasti pro integraci a zlepšování Panelu zdraví. Automaticky analyzujeme a agregujeme často používané vyhledávací výrazy, abychom zlepšili přesnost a relevanci navrhovaných témat, která se automaticky vyplní při použití funkce vyhledávání. V některých případech tyto poznatky používáme v rámci našich služeb, abychom zlepšili a vyvinuli podobné funkce nebo lépe integrovali služby, které používáte. Testujeme a analyzujeme nové funkce u některých uživatelů před tím, než je aplikujeme na všechny uživatele.

 

8) Kdo může obdržet Vaše osobní údaje?

Obvykle jedinou třetí stranou, které budou Vaše osobní údaje předány, jsou vědecké instituce provádějící klinické studie. Až na několik výjimek jsme povinni sdílet příslušné osobní údaje s orgány činnými v trestním řízení, regulačními orgány nebo jinými orgány, které jsou oprávněny požadovat Vaše údaje.

Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, abychom zajistili vývoj webových stránek a aplikací, hosting, údržbu, zálohování a ukládání dat, virtuální infrastrukturu, zpracování plateb, analýzu, a další služby, což může vyžadovat přístup nebo použití Vašich informací. Pokud poskytovatel služeb potřebuje přístup k Vašim informacím za účelem poskytování služeb v našem zastoupení, činí tak na základě našich podrobných pokynů, včetně zásad a postupů určených k ochraně Vašich informací.

 

9) Děti a mladiství

Pokud klinická studie zahrnuje nezletilé osoby (mladší 18 let), musí rodiče, pečovatelé nebo zákonní zástupci poskytnout informovaný souhlas, který jim umožní účastnit se dané studie. Při zodpovídání dotazníku lze za nezletilé osoby vyplnit kontaktní údaje a zdravotní stav. V případě, že se zdravotní profil nezletilého shoduje s probíhající klinickou studií, je kontakt s nezletilým uskutečněn výhradně prostřednictvím rodiče, pečovatele nebo zákonného zástupce.

 

10) Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů se mohou časem měnit. Na této stránce uveřejníme veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů a v případě, že budou tyto změny významné, oznámíme tuto skutečnost buď přidáním oznámení na webovou stránku Panelu zdraví, nebo prostřednictvím e-mailu. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste byli seznámeni s našimi informačními postupy a s tím, jak chráníme Vaše soukromí.

Pokud nesouhlasíte se změnami Zásad ochrany osobních údajů, přestaňte používat Panel zdraví a využijte výše uvedených kontaktních údajů pro zrušení svého souhlasu.

 

11) Použití souborů Cookies

Další informace o tom, jak používáme soubory Cookies, naleznete v našich zásadách používání Cookies.

Novinky o zdraví

Všechny novinky o zdraví
Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil