Všechny otázky

Kdo se může účastnit klinické studie?

Obecně se klinické studie může účastnit každý. Každá klinická studie má však svá kritéria o tom, kdo se jí může účastnit. Tato kritéria se nazývají kritéria pro zařazení a vyloučení;

Kritéria pro zařazení a vyloučení jsou založena na faktorech, jako je předchozí léčba účastníka, typ nebo stupeň onemocnění, pohlaví, věk a zda účastník užívá určité léky. Před účastí na klinické studii musíte absolvovat „screening“ (studie proveditelnosti), který objasní, zda jste schopni účastnit se dané studie. Některé klinické studie vyhledávají účastníky s určitou nemocí, zatímco jiné studie potřebují zdravé účastníky. Je důležité poznamenat, že kritéria nejsou určena k osobnímu odmítnutí potencionálních účastníků. Jsou stanovena pro zajištění bezpečnosti účastníků.

Pokud splňujete kritéria pro zařazení, znamená to, že se můžete studie zúčastnit. Abyste se mohli účastnit studie, musíte splnit všechna kritéria zařazení. Pokud splníte některá kritéria vyloučení, nemůžete se dané studie účastnit. Například můžete splnit kritérium pro zařazení určující v jakém stádiu onemocnění se musí účastník nacházet, ale možná nebudete splňovat kritérium věku, a proto se nebudete moci studie účastnit.

Tato kritéria se liší od studie ke studii. Díky tomu můžete například splnit kritéria pro jinou klinickou studii. Tato kritéria jsou nezbytná k dosažení nejspolehlivějších výsledků.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 30.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil