Čokoláda snižuje riziko fibrilace síní

Čokoláda snižuje riziko fibrilace síní

Nová studie zkoumala souvislost mezi stravovacími návyky a rozvojem fibrilace síní, označovaná také jako „chvění nebo mihotání“. Výsledky ukázaly, že čokoláda je vysoce účinná při snižování rizika onemocnění. Přečtěte si více, pokud chcete znát množství čokolády potřebné k dosažení co nejefektivnějších výsledků.

Co je srdeční fibrilace síní?

Fibrilace síní je porucha rytmu v tepnách srdce (artériích), kde se svaly tepen stahují nepravidelně. Nejedná se o nemoc ohrožující život, ale může zvýšit výskyt mozkových příhod nebo srdečního selhání. Nepravidelný rytmus je způsoben chybami elektrických vzruchů v artériích. To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní, a následně dochází ke snížené schopnosti srdce pumpovat krev, která zásobuje všechny orgány těla. V případě fibrilace síní je frekvence kontrakcí v tepnách často mnohem vyšší než u komor. Současně nejsou kontrakce koordinovány do té míry, že tepny dostatečně posouvají krev do komor, což má za následek, že komory nejsou optimálně naplňovány. To má za následek snížení objemu krve, které se zasílá po každém stažení srdce.

Kakao snižuje riziko fibrilace síní

Mnozí jsou obeznámeni se skutečností, že kakao má několik příznivých účinků na zdraví – tedy že čokoláda s vysokým obsahem kakaa má takové účinky. Bylo prokázáno, že čokoláda má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, a to pravděpodobně díky vysokému množství flavonoidů, které přispívají ke správné funkci cév. Před touto studií existovaly pouze omezené znalosti o účinku čokolády na fibrilaci síní, která postihuje přibližně 1 milion Britů. Fibrilace síní není život ohrožující nemoc, je však spojena s dalšími vážnými stavy, jako krvácením do mozku, srdečním selháním, demencí a smrtí.

Nová studie, vedená vědci z BIDMC, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Aalborg University a institutem epidemiologického výzkumu rakoviny v Dánsku, je založena na analýze shromážděných dat dánských mužů a žen. Skupina více než 55 000 Dánů se rozhodla sdílet své hodnoty a podílet se na studii „Diet, Cancer and Health“, která začala počátkem roku 1993. Data obsahují podrobné informace o stravě, životním stylu a biologickém materiálu, krevních vzorcích, vzorcích moči, tkání a podobně, od každého člena studie. Ve studii o vztahu mezi příjmem čokolády a rozvojem fibrilace síní se výzkumníci zaměřili na údaje o krevním tlaku, BMI, cholesterolu v krvi, stravě a životním stylu. Dále se kladl důraz na zvýšený krevní tlak, diabetes, a onemocnění kardiovaskulárního systému ve vztahu k dennímu příjmu čokolády.

Z celkového počtu 55 000 sledovaných subjektů, se u 3 346 respondentů během 13,5 let vyvinula fibrilaci síní. Ve srovnání s těmi, kteří konzumovali pouze 1 porci nebo méně čokolády každý měsíc, měli studovaní jedinci, kteří konzumovali 1-3 porce každý měsíc o 10 % nižší riziko rozvoje fibrilace síní. Riziko bylo o 17 % nižší u těch, kteří konzumovali 1 porci týdně, a o 20 % méně u těch, kteří konzumovali 2-6 porcí týdně. Konzumace více než 6 porcí způsobilo snížení účinku, protože ti, kteří konzumovali nejméně 1 porci týdně, měli o 16 % nižší riziko fibrilace síní ve srovnání s těmi, kteří konzumovali pouze 1 porci měsíčně. Tyto výsledky nesouvisely s pohlavím.

Jedna z výzkumníků studie, Elisabeth Mostofská uvedla, že navzdory tomu, že většina čokolády, kterou studovaní jedinci konzumovali, neobsahovala vysoké množství kakaa, a tedy ne příliš vysokou dávku zmíněných zdravotně prospěšných látek, stále je možné pozorovat významnou souvislost mezi konzumací čokolády a sníženým rizikem fibrilace síní. To naznačuje, že i omezený příjem čokolády může mít pozitivní vliv na naše zdraví. Poukazuje však na to, že příliš mnoho čokolády se nedoporučuje, protože nadměrný příjem energie způsobuje nadváhu a další metabolická onemocnění. Místo toho doporučuje mírný příjem čokolády s vysokým obsahem kakaa, protože ta může být zdraví prospěšné. K této studii může přispět rostoucí počet dat, které naznačují, že malé porce tmavé čokolády jako součást vyvážené a zdravé výživy mohou snížit riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Proč má čokoláda tento efekt?

Dřívější studie ukázaly, že flavonoidy, které kakaové boby ve velkém množství obsahují, se zdají být hlavní látkou čokolády spojenou s pozitivními přínosy na zdraví. Ukázalo se, že pravidelný nízký příjem souvisí se snížením krevního tlaku a snížením množství částic LDL („špatný“ cholesterol) a vyšším obsahem HDL („dobrý“ cholesterol) v krvi, nižší inzulínovou rezistencí a zvýšeným oběhem krve. Experimenty na zvířatech navíc ukázaly, že flavonoidy ovlivňují buňku tím, že omezují otoky „mitochondrií“, které dohlížejí na produkci energie a pomáhají buňce vyhnout se buněčné smrti. Pokusy na zvířatech také ukázaly, že jedinci, kteří konzumují potraviny s flavonoidy, měli menší poškození mozku v případech krevní sraženiny než jedinci, kteří nekonzumovali potraviny s flavonoidy. Zdá se, že flavonoidy posilují schopnost mozkových buněk přežít obtížné situace s omezeným přísunem kyslíku, což může vysvětlovat souvislost mezi příjmem čokolády a sníženým rizikem srdečních onemocnění.

Zdroje

1. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/illustra…
2. http://www.bidmc.org/News/PRLandingPage/2017/May/Mostofsky-Chocolate-Atria…
3. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hjerte-kar/tilstande…
4. https://www.cancer.dk/forskning/center-for-kraeftforskning/kost-gener-milj…
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4188228/
6. http://www.kompetenznetz-vorhofflimmern.de/de/vorhofflimmern/patienteninfo…

Novinky o zdraví

Všechny novinky o zdraví
Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil