Polycythemia Vera

Polycythemia Vera

Co je Polycythemia Vera (PV)?

Polycythemia vera (PV) je vzácné krevní onemocnění, které způsobuje nadměrnou produkci červených krvinek kostní dřeně. To může vést k zvýšenému riziku krevních sraženin, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy, jako je mrtvice, srdeční infarkt nebo plicní embolie.

 

Symptomy PV

Symptomy PV se mohou v závislosti na osobě lišit a nebo mohou se objevit až v pokročilém stadiu nemoci. Nejčastějšími symptomy PV jsou:

 • Únava a slabost, z důvodu zahuštění krve způsobené nadměrným počtem červených krvinek
 • Bolest hlavy a závratě
 • Rozmazané nebo dvojité vidění
 • Svědění, zejména po koupeli nebo sprše
 • Zarudnutí, otok a pocit tepla na rukou a chodidlech
 • Bolest kloubů
 • Vysoký krevní tlak

 

Příčiny a rizikové faktory PV

PV je výsledkem genetické mutace ovlivňující kostní dřeň, která způsobuje nadměrnou produkci červených krvinek. Přesná příčina genetické mutace není známa, ale věří se, že se jedná o spontánní výskyt, spíše než o dědičný stav. Nicméně, některé případy PV byly hlášeny v rodinách, což naznačuje, že by mohla být zapojena genetická složka.

 

Přestože přesná příčina PV není známa, existuje několik rizikových faktorů spojených s vývojem této choroby. Mezi tyto rizikové faktory patří:

 • Věk: PV se častěji vyskytuje u lidí starších 60 let.
 • Pohlaví: PV se méně častěji vyskytuje u mužů než u žen.
 • Kouření: Kouření bylo spojeno se zvýšeným rizikem PV.
 • Vystavení se radiaci: Vystavení se vysokým úrovním radiace, například radioterapie může zvyšovat riziko vzniku PV.
 • Rodinná anamnéza: I když většina případů PV není dědičná, mít rodinného příslušníka s PV nebo jiným krevním onemocněním může zvýšit riziko vzniku této choroby.
 • Další krevní poruchy: Přítomnost dalších krevních poruch jako je trombocytopénie nebo myelofibróza, může způsobovat vyšší riziko vzniku PV.

 

 

Diagnostika a léčba PV

PV se obvykle diagnostikuje pomocí série testů a vyšetření, které mohou zahrnovat krevní testy k zjištění počtu červených krvinek a biopsii kostní dřeně k určení, zda-li kostní dřeň neprodukuje příliš mnoho krvinek. Dále může diagnostika PV zahrnovat genetické testování k identifikaci mutací v genu JAK2 a také zobrazovací testy.

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádný lék na PV, léčba PV má za cíl snížit riziko komplikací, jako jsou jsou krevní sraženiny, a zároveň zlepšit příznaky a kvalitu života. Mezi možnosti léčby patří flebotomie, léky ke snížení počtu červených krvinek (např. Hydroxyurea a Interferon alfa), léky ke snížení rizika krevních sraženin (např. aspirin) a ke snížení pocitu svědění (např. antihistaminika). Dále změny životního stylu, jako je přestat kouřit, udržování zdravé tělesné hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita, mohou také pomoci snížit riziko komplikací a zlepšit celkové zdraví. V ojedinělých případech může být u lidí s vážnou formou PV doporučena transplantace kostní dřeně. V pokročilých stadiích PV může léčba zahrnovat nízkodávkovou radioterapii k zmenšení zvětšené sleziny nebo jater.

 

Zapojte se do naší klinické studie

Trpíte-li onemocněním Polycythemia Vera nebo znáte někoho, kdo je postižen a rád by se zapojil do probíhajícího výzkumu, zvažte účast v naší klinické studii. Dozvědět se více o našem výzkumném projektu pro dospělé s Polycythemia Vera můžete zde. Vaší účastí v naší studii můžete přispět k prohloubení porozumění o této nemoci a potenciálně zlepšit životy těch, kteří jsou postiženi.

 

Shrnutí

PV je vzácné krevní onemocnění, které vede k nadprodukci červených krvinek v kostní dřeni. To může vést k zahuštění krve a zvýšenému riziku krevních sraženin, které mohou způsobit vážné komplikace, jako jsou mrtvice nebo srdeční infarkt. PV může způsobovat řadu symptomů mezi které patří únava, bolest kloubů a svědění. Diagnóza PV zahrnuje krevní testy, biopsii kostní dřeně, genetické testování a zobrazovací testy. Možnosti léčby zahrnují flebotomii, léky, radioterapii, transplantaci kostní dřeně a změny životního stylu. Pravidelné kontroly a náštěvy u lékaře jsou důležité pro zajištění efektivní léčby a včasného zjištění případných komplikací.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil