Myelodysplastický syndrom (MDS)

Myelodysplastický syndrom (MDS)

Co je MDS?

Myelodysplastický syndrom (MDS) je skupinou různých poruch kostní dřeně, při nichž kostní dřeň neprodukuje dostatek zdravých krvinek. Proto je myelodysplastický syndrom často označován jako „získaná porucha vyzrávání“.

U zdravých lidí funguje kostní dřeň jako továrna, která vyrábí tři druhy krvinek: červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Zdravá kostní dřeň produkuje nezralé krvinky - nazývané kmenové buňky, které se normálně vyvíjejí do červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. U myelodysplastického syndromu tyto kmenové buňky nemusí dospět nebo mohou mít zkrácenou životnost, což má za následek méně než normální počet krvinek v oběhu. Z tohoto důvodu pacienti s myelodysplastickým syndromem často trpí anémií (nízkým počtem krvinek) a mohou vyžadovat transfuzi červených krvinek.

Existují tři hlavní typy MDS v závislosti na tom, o jaký typ krvinek se jedná,

 • refrakterní anémie - kde nemáte dostatek červených krvinek
 • refrakterní cytopenie - kde nemáte dostatek červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček
 • refrakterní anémie s nadbytkem blastů - kde nemáte dostatek červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček a máte vyšší riziko rozvoje AML

Závažnost onemocnění lze kategorizovat na základě míry rizika progrese onemocnění do akutní myeloidní leukémie (AML). MDS lze rozdělit do 5 typů:

s velmi nízkým, nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem progrese.

MDS, také známá jako myelodysplázie, může postihnout lidi jakéhokoliv věku, ale je nejčastější u dospělých starších 60 let.

 

Jaké jsou příznaky?

V raných stádiích se u pacientů obvykle projevuje jen velmi málo příznaků nebo žádné. Časem může MDS způsobit:

 • Únavu, slabost
 • Dušnost
 • Bledost v důsledku anémie
 • Časté infekce (kvůli nízkému počtu bílých krvinek)
 • Snadné podlitiny, krvácení (krvácení z nosu)

Někteří lidé zjistí, že mají MDS po krevních testech. Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků nebo máte podezření, že máte MDS, obraťte se na svého lékaře a proveďte několik testů.

 

Diagnóza

MDS je obtížné diagnostikovat, ale obvykle se provádí pomocí krevních testů (krevní obraz) a testů kostní dřeně. Krevní test ukazuje, zda v krvi pacienta všechný typy krvinek jsou v normálních rozmezích. Jedná se o rutinní test, prováděný před operací nebo během pravidelné kontroly u vašeho oštřujícího lékaře. Pokud test ukazuje abnormální hladiny červených krvinek, krevních destiček nebo bílých krvinek, může to být první známka MDS.

V případě, že krevní test neukáže důvod abnormálního krevního obrazu, lékař provede testy kostní dřeně, aby získal vzorky z vaší kostní dřeně. Jeden typ odběru  se nazývá „biopsie kostní dřeně“ a lékař odebere vzorek vaší kostní dřeně. Druhý typ odběru se nazývá „aspirát kostní dřeně“, kde lékař vytáhne tekutinu z prostoru kostní dřeně. Tyto testy se provádějí v lokální anestezii.

 

Ošetření

Všechny v současné době používané typy léčby MDS pomáhají s vedlejšími účinky nebo zpomalují progresi onemocnění. MDS však lze někdy vyléčit transplantací kmenových buněk nebo intenzivní chemoterapií. Typ podávané léčby závisí na tom, jakým typem MDS trpíte, na miře rizika progrese do leukémie a na vašem zdravotním stavu.

K udržení symptomů pod kontrolou je prováděna následující léčba:

 • Krevní transfuze (při anémii)
 • Antibiotika (k léčbě infekcí)
 • Injekce léků s růstovým faktorem, jako je erythropoietin nebo G-CSF
 • Lék, který vás zbaví přebytečného železa v krvi

Mezi další ošetření patří:

 • Imunosupresiva
 • Chemoterapie (pro vysoce rizikové MDS)
 • Transplantace kmenových buněk

V případě, že trpíte anémií způsobenou MDS a chtěli byste se zúčastnit klinického hodnoceni,  které může pomoci zmírnit vaše příznaky, přečtěte si o aktuální výzkumné studii o MDS zde.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil