Rakovina plic

Rakovina plic

Co je to rakovina plic?

Rakovina plic se vyznačuje nekontrolovaným růstem abnormálních buněk v plicích. Nejčastějším původcem rakoviny plic jsou buňky nacházející se v dýchacích cestách. Tyto abnormální buňky se nemohou změnit zpět na normální a zdravé buňky, ale místo toho se rychle štěpí a tvoří tak nádor.

Jak nádor roste, respirační buňky v plicích postupně ztrácejí schopnost zásobovat krev kyslíkem. Nádory, které se nešíří z místa původu, se nazývají benigní nádory.

Jiný druh tumoru se nazývá maligní (zhoubný) nádor, ten je podstatně závažnější a nebezpečnější než benigní nádory. Zhoubné nádory se mohou rozšířit na jiná místa v těle a často se šíří krevním nebo lymfatickým systémem. Když se rakovinné buňky šíří z místa svého původu, je rakovinu obtížnější léčit.

Existují dvě formy rakoviny plic: primární a sekundární. Primární rakovina plic má svůj původ v plicní tkáni, zatímco sekundární rakovina plic má svůj původ jinde v těle a odtud se rozšířila do plicní tkáně.

Dopad a úmrtnost

Rakovina je dnes hlavní příčinou úmrtí, způsobuje přibližně každé třetí úmrtí. Nejsmrtelnější formou rakoviny ve Velké Británii pro muže i ženy je pak rakovina plic. Údaje z British Cancer Society ukazují, že přibližně polovina těch, kteří mají rakovinu plic, zemře v prvním roce po diagnostikování.

Jedním z důvodů, proč je míra úmrtnosti na rakovinu plic vysoká, může být skutečnost, že rakovina může být přítomna několik let, než jsou zpozorovány jakékoli příznaky. Během této dlouhé doby se rakovina může rozšířit dále do těla, což komplikuje léčbu pacienta.

Proč se u lidí objevuje rakovina plic?

Rozvoj rakoviny je výsledkem nekontrolovatelného růstu buněk, bez zaniknutí. Všechny přirozeně se vyskytující buňky v těle mají stejný „osud“, ve kterém rostou, rozdělují se a nakonec zanikají. Normální buňky nejčastěji zanikají mechanismem nazývaným apoptóza nebo programovaná buněčná smrt.

Rakovinové buňky mají schopnost vyhnout se naprogramované buněčné smrti, a jsou proto schopny pokračovat v růstu a štěpení, čímž se tvoří nádory těchto buněk.

Rakovina plic nastane ve chvíli, kdy dojde ke změně DNA plicních buněk, což znemožňuje buňce obnovit svá poškození a také podstoupit programovanou smrt buněk. Tyto změny se nazývají mutace a mohou být způsobeny na základě dlouhé řady incidentů. Mutace spojené s rakovinou plic jsou často výsledkem inhalace karcinogenních látek.

Karcinogenní látky jsou skupinou nejrůznějších látek, které mají přímý škodlivý účinek na DNA, což ve výsledku zvyšuje výskyt rakoviny. Jako karcinogeny jsou klasifikovány např. tabák, azbest nebo radiace.

V souvislosti s rakovinou plic je za obzvláště škodlivé považováno kouření tabáku, se kterým souvisí 87 % případů rakoviny. Tabák samozřejmě není jediným důvodem pro rozvoj rakoviny plic. Důvodem, proč kouření získává tolik pozornosti, je skutečnost, že rakovině plic lze z velké části zabránit nekouřením a nevystavováním se cigaretovému kouři.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil