Epilepsie

Epilepsie

Co je to epilepsie?

Za normálních okolností mozek vysílá elektrické impulzy nervovým buňkám, buňkám svalů nebo orgánů těla. K tomu, aby se člověk pohyboval a myslel, jsou tyto impulzy nezbytné.

Epilepsie se vyskytuje v důsledku abnormální elektrické aktivity pocházející z mozku. Tato abnormální elektrická činnost přerušuje signály vysílané mezi různými oblastmi mozku, čímž se snižuje normální funkce mozku. Současně se objevují známky abnormální funkčnosti. Různé typy epilepsie se projevují různými typy záchvatů.

Existují dva hlavní typy epileptických záchvatů: generalizované záchvaty postihující celý mozek a fokální nebo částečné záchvaty, které postihují pouze jednu část mozku. Fokální záchvat může na konci záchvatu postihnout celý mozek. Tento druh záchvatu je označován jako sekundárně generalizovaný záchvat.

Jaké jsou příznaky epilepsie?

Během záchvatu dochází k náhlému nárůstu elektrické aktivity v mozku, protože impulsy mezi nervovými buňkami jsou mimo kontrolu. Impulsy se po záchvatu vrátí do normálu. Záchvat je obvykle krátký, trvá několik sekund až minut – diagnóza je určena po opakovaných, podobných záchvatech.

Symptomy zahrnují:

 • Změna chuti, čichu, zraku, sluchu nebo hmatu
 • Brnění a záškuby končetin
 • Slabost
 • Bolest břicha
 • Nevolnost
 • Slinění a pocení
 • Záchvaty úzkosti
 • Nereagování

Jak má svědek zareagovat během záchvatu?

Výše uvedené příznaky mohou nastat bez ztráty vědomí, ale často bezvědomí nastává. Pokud má člověk záchvat, je důležité provést následující:

 • Ujistěte se, že je dotyčný v bezpečí
 • Po záchvatu uveďte pacienta do stabilizované polohy
 • Nevkládejte nic do úst člověka, který prochází záchvatem
 • Zůstaňte s pacientem
 • Mluvte klidně a uklidněte dotyčného během i po záchvatu
 • Pokud záchvat trvá déle než pár minut, vyhledejte lékařskou pomoc.

Jaké jsou příčiny epilepsie?

Existuje několik příčin epilepsie a v ojedinělých případech není příčinu možné najít. Epileptický záchvat může zažít kdokoliv, pokud jsou ovlivňující faktory dostatečně silné. Dědičnost hraje důležitou roli v tom, jak zranitelná je osoba vůči spouštěčům. Častou příčinou epilepsie jsou změny v mozku, jako jsou vrozené deformity v mozkové tkáni, poškození mozkové tkáně způsobené krevními sraženinami, mozkovými nádory nebo vnějším poškozením, infekce mozku a různé nemoci mozku, jako je například Alzheimerova nemoc.

Jak se léčí epilepsie?

Epilepsie se léčí pomocí léků proti záchvatům. Dnes jich existuje asi 20. Léky mají různé účinky a také různé vedlejší účinky. Pro zlepšení účinků léčby je někdy nutné užít současně několik léků proti záchvatům. Jedním z nejčastějších léků používaných k léčbě epilepsie je lamotrigin, který je účinný při léčbě jak generalizovaných, tak fokálních záchvatů. Má však několik vedlejších účinků, jako jsou závratě, bolesti hlavy, únava a nespavost.

Při prevenci záchvatů je důležitý životní styl se spoustou spánku, nízkou konzumací alkoholu a pravidelným jídlem. Dále je důležité vyhnout se situacím, u kterých by byl případný záchvat velmi nebezpečný, například různé druhy sportů.

Pokud máte epilepsii, je důležité informovat o vaší situaci nejbližší osoby. Je důležité, aby vaše okolí vědělo, jak zareagovat v případě záchvatu.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil