Deprese

Deprese

Co je to deprese?

Deprese je duševní onemocnění charakterizované pocity smutku, ztrátou energie a zájmu o dříve oblíbené aktivity. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že deprese je nejčastější příčinou snížené funkčnosti v západním světě.

 

Jaké jsou příznaky deprese?

V závislosti na příznacích rozlišujeme depresi mírnou až těžkou. Diagnostika se provádí, pokud pacient za poslední dva týdny zažil alespoň dvě z následujících situací:

  • Pocit smutku
  • Značně snížený zájem nebo potěšení z mnohých aktivit téměř denně
  • Ztráta energie a únava

Stejně jako alespoň dva z následujících příznaků:

  • Snížené sebevědomí nebo sebehodnocení
  • Pocity bezcennosti, viny
  • Myšlenky na smrt nebo sebevraždu
  • Zhoršená koncentrace a myšlení
  • Pocit neklidu nebo zpomalení
  • Nespavost
  • Změny chuti a hmotnosti

 

Pokud jedinec zažije dva příznaky z prvního seznamu a zároveň dva z druhého, znamená to, že pacient má mírnou formu deprese. Mírné deprese není vždy nutné léčit. Například sezónní afektivní poruchy bývají často mírné.

Pokud osoba prožívá alespoň čtyři symptomy, deprese je považována za středně závažnou. U středně závažné deprese se již doporučuje léčba.

Při těžké depresi jsou přítomny všechny tři symptomy z prvního seznamu, stejně jako nejméně pět symptomů z druhého seznamu. Těžká deprese vyžaduje vždy léčbu.

 

Jaké jsou příčiny deprese?

Málokdy existuje pouze jedno vysvětlení, proč se u člověka rozvinula deprese. Deprese se často vyvíjí v důsledku vzájemného působení různých faktorů (biologických, genetických, psychologických a environmentálních). Biologické faktory zahrnují nedostatek slunečního záření a pomalý metabolismus. Rovněž dědičnost hraje důležitou roli z hlediska zranitelnosti jedince ve stresových situacích, jako je například propuštění ze zaměstnání, ztráta příbuzného nebo onemocnění. Ti, u kterých se deprese rozvinula, mají často členy rodiny, kteří také někdy zažili depresi. Environmentální faktory pak mohou ovlivnit riziko rozvoje deprese, příkladem může být neradostné dětství nebo jiné nepříjemné zkušenosti. Další faktory, které mohou hrát důležitou roli, jsou například vzdělání, pracovní situace, sociální situace a finanční podmínky.

 

Jaké jsou možnosti léčby deprese?

Účelem léčby je jednak léčba samotné deprese, ale také prevence potenciálních relapsů. Pro léčbu deprese existuje řada různých léků s různými účinky, ale ne všechny tyto přípravky jsou pro všechny pacienty stejně účinné. Na některé jedince nemusí mít určitý přípravek žádný účinek. Léčba deprese může proto vyžadovat několik pokusů s různými přípravky, než je zaznamenán pozitivní účinek. Obvykle jsou léčeny pouze středně závažné a závažné případy deprese.

Obecně platí, že dnes dostupné možnosti léčby nemají dlouhodobý účinek, což znamená, že některé závažnější případy deprese nejsou léčitelné.

Kromě medikace je možnou účinnou metodou léčby deprese i psychoterapie a konverzační terapie, které slouží k léčbě deprese, bez ohledu na závažnost. Zde se člověk může naučit změnit negativní vzorce chování a naučit se nové myšlenkové vzorce a přístupy k životu, které výrazně zmírňují příznaky deprese.

Elektrošoková terapie se používá při léčbě těžké deprese rezistentní na léčbu. Elektrošok je forma terapie, při které je prostřednictvím elektrod zaslán do mozku pacienta slabý elektrický impuls. Tento druh léčby bývá účinný při léčbě těžkých a život ohrožujících případů deprese.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil