Co je to CHOPN?

Co je to CHOPN?

Chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN) je chronické plicní onemocnění, při kterém pacient trvale trpí podrážděnými a zúženými dýchacími cestami se zvýšeným rizikem infekcí.

V důsledku toho trpí pacienti s CHOPN ztíženým dýcháním (dyspnoe). Dříve byla CHOPN známa jako respirační syndrom kuřáků, protože kouření je primární příčinou vzniku CHOPN. U nekuřáků se CHOPN prakticky nevyskytuje. 

Jaké jsou příznaky CHOPN?

Symptomy, s nimiž se pacienti s CHOPN setkávají, jsou způsobeny změnami v plicní tkáni a v dýchacích cestách. Primární změnou v tkáních je zúžení velkých dýchacích cest a neprůchodnost malých dýchacích cest vzniklých v důsledku zánětlivých reakcí. Zúžení dýchacích cest vede ke kolapsu, který je nakonec zcela zničí.

  • Potíže s dýcháním (dyspnoe)
  • Kašel s hleny
  • Časté plicní infekce
  • Nízká úroveň funkčnosti

Pacienti s mírnými formami CHOPN trpí symptomy pouze tehdy, jsou-li infikováni nebo fyzicky zatíženi. Pacienti s pokročilou formou CHOPN trpí těžkými obtížemi s dýcháním i při nízké fyzické zátěži. Tito pacienti jsou často také postiženi srdečními chorobami a depresí.

Rizikové faktory a příčiny

Největším rizikovým faktorem pro rozvoj CHOPN je kouření, ale existují i ​​jiné rizikové faktory, jako je občasná expozice prachu, chemickým plynům, znečištěnému ovzduší, pasivní kouření, genetické faktory a astma.

CHOPN je jedno z nejčastějších chronických onemocnění na světě a postihuje asi 5 % světové populace. Mnozí z těchto pacientů jsou silně postiženi a omezeni ve svém každodenním životě.

Léčba CHOPN

V současné době neexistuje žádná dostupná léčba CHOPN, ale onemocnění je často spojeno s nezdravým životním stylem. Pokud pacient kouří, doporučuje se přestat, aby se zlepšila prognóza. Kromě odvykání kouření je možné CHOPN léčit také pomocí léků, cvičení a léčby přidružených onemocnění, aby se zabránilo postupu onemocnění.

Hlavním cílem léčby je udržení funkce plic a prevence infekcí. Farmakologická léčba CHOPN se skládá z léčiva, které je v případě potřeby inhalováno. Pokud pacient trpí infekcí, nebo když CHOPN postupuje, může být přidána další léčba. V nejhorším případě může být nezbytné podporovat dýchání prostřednictvím přístrojů.

Kromě farmakologické léčby CHOPN je nejdůležitější přestat s kouřením. Funkce plic klesá přirozeně s věkem, ale větší pokles byl prokázán i u pacientů kuřáků. Při ukončení kouření se funkce plic začne snižovat stejnou rychlostí jako u pacientů, kteří nekouří. Část plic, která byla touto chorobou zničena však nebude nikdy obnovena.

Počkejte!
Registrace zabere jen 2 minuty.
Chcete se stát součástí výzkumného projektu?
Zdarma a bez závazků · více než 65.000 členů
Ano, zaregistrujte mě!
Možná později
Panel Zdraví

Staňte se součástí Panelu zdraví

Cílem Panelu zdraví je zlepšit zdraví populace prostřednictvím studií. K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Můžete pomoci tím, že se zaregistrujete do Panelu zdraví a stanete se účastníkem jednoho, nebo více z naších klinických studií. Budeme Vás kontaktovat pouze tehdy, pokud se Váš zdravotní profil bude shodovat s právě probíhající klinickou studií. Všechny klinické studie jsou předem schváleny Výborem pro výzkum etiky (Research Ethichs Committee).

Vytvořte si zdravotní profil